Algemene voorwaarden:


Afspraak verzetten of afzeggen? 
Het is mogelijk om uw afspraak te verzetten. Laat dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch aan ons weten. Wij plannen met u dan een nieuwe datum.


Als u niet op uw afspraak verschijnt of de afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 48 uur van tevoren), brengen wij u het volledige tarief in rekening. Dit wordt ook wel het ‘no-show tarief’ genoemd. Dit bedrag moet u zelf betalen. U kunt dit niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Vergoeden door zorgverzekeraars
Verzekeringsmaatschappijen vergoeden (gedeeltelijk) de behandelingen als Natuurgeneeskundige of Body Stress Release consult mits u een aanvullende verzekering heeft. Gelieve uw polisvoorwaarden te raadplegen.Wij zijn lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN). Tevens zijn wij geregistreerd als HBO registertherapeut bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Vektis geregistreerd met AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener.

Klachtenregeling
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit samen te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar een oplossing. 
De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. 
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, 
en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.


Voor meer informatie kijk op de website van onze beroepsvereniging VBAG:
VBAG consument klachten en geschillen website.